ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 

Αχλαδέας 3, 19013 Τηλ. 22910 36283 

 mail@dim-p-fokaias.att.sch.gr

Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φωκαίας

Ανακοίνωση για  Β΄ Ξένη Γλώσσα

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ τ.Β 1171/04-04-2017 που αφορά στην Επιλογή της Β Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο, οι μαθητές θα διδαχτούν την Β Ξένη Γλώσσα που διδάχτηκαν και στο Δημοτικό. Κατ’ εξαίρεση, οι γονείς που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α’ Γυμνασίου την επιλογή της δεύτερης Ξένης Γλώσσας μπορούν να υποβάλλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως τις 08 Ιουνίου στο Δημοτικό Σχολείο. Το αίτημα δύναται να ικανοποιηθεί από το Γυμνάσιο εγγραφής εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμήματος σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3 του προαναφερόμενου ΦΕΚ.

Επισυνάπτονται :   Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα

Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φωκαίας

Slider

 • 0000.jpg
 • 01.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 09.jpg
 • 009.jpg
 • 678.jpg
 • image.png
 • IMG_20171004_140455.jpg
 • IMG_20171004_140524.jpg
 • IMG_20171011_121859.jpg
 • IMG_20171011_121945.jpg
 • ob2.jpg
 • s1.jpg
 • s3.jpg
 • s5.jpg
 • s8.jpg
 • s33.jpg

Design by: www.diablodesign.eu