ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 

Αχλαδέας 3, 19013 Τηλ. 22910 36283 

 mail@dim-p-fokaias.att.sch.gr

Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φωκαίας

 
 
Εγγραφές μαθητών Δημοτικού για την Α' τάξη 2024-2025
 
Από την 1η έως και την 20ή Μαρτίου 2024  θα γίνεται η εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου   των παιδιών που γεννήθηκαν  μέσα στο ημερολογιακό έτος 2018.
 
Δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. ( που αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ&Α. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
β. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου.
γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.(  πρώτη σελίδα του Ε1,  ή λογαριασμός ΔΕΚΟ , ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο)
δ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
ε. Το Βιβλιάριο Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Προαιρετικά  πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν και τα παρακάτω έγγραφα τα οποία μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα τυπώσετε από εδώ:  A.Δ.Υ.Μ,  Αίτηση Εγγραφής,  Γονική Συγκατάθεση,  Ολοήμερο Υπεύθυνη Δήλωση Μεταφοράς

   * Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.
 
    Οι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α' τάξη αφού προσκομίσουν:  ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.
 
Παρακαλoύμε  να τηλεφωνείτε καθημερινά στο σχολείο 2291036283 ( 8:30 -14:00 ) ,  για να κανονιστεί  ραντεβού μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία.
 Με εκτίμηση 
Η  διευθύντρια του σχολείου
 
Όρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας
Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:
Από Λ. Σουνίου και Μ. Ασίας (δεξιά και νότια) έως
Ανθηρού (δεξιά και νότια)-Φιλίππου-Αριστοτέλους-οικισμός ΑΤΕ Πειραιώς-Περιοχή Θυμάρι (όλες οι οδοί)έως τα όρια Δ. Λαυρεωτικής- Λ. Σουνίου σε διασταύρωση με τη Μ. Ασίας δεξιά και νότια.
  
 
 
 
 
 

Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φωκαίας

Slider

 • 0000.jpg
 • 01.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 09.jpg
 • 009.jpg
 • 678.jpg
 • image.png
 • IMG_20171004_140455.jpg
 • IMG_20171004_140524.jpg
 • IMG_20171011_121859.jpg
 • IMG_20171011_121945.jpg
 • ob2.jpg
 • s1.jpg
 • s3.jpg
 • s5.jpg
 • s8.jpg
 • s33.jpg

Design by: www.diablodesign.eu