ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 

Αχλαδέας 3, 19013 Τηλ. 22910 36283 

 mail@dim-p-fokaias.att.sch.gr

Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φωκαίας

Απαιτούμενα έγγραφα για Γυμνάσιο

Για την εγγραφή μαθητή/μαθήτριας στην Α΄ Γυμνασίου για το σχολ. έτος 2020-21 καλούνται οι κηδεμόνες έως 30 Ιουνίου 2020 να υποβάλλουν στο Γυμνάσιο τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (ΑΔΥΜ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ) έχει ισχύ τριών ετών και κατατίθεται στην Α΄ τάξη Γυμνασίου (και την Α’ τάξη του Λυκείου).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα με την οποία να δηλώνει τη χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας του μαθητή/μαθήτριας από το Γυμνάσιο και να ζητά τη μεταφορά με τα σχολικά λεωφορεία.
 • Εάν είναι αλλοδαποί, θα πρέπει να προσκομίσουν το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και επίσημη μετάφρασή του.

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ:

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η νομιμότητα άσκησης της κηδεμονίας και η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φωκαίας

Slider

 • 0000.jpg
 • 01.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 09.jpg
 • 009.jpg
 • 678.jpg
 • image.png
 • IMG_20171004_140455.jpg
 • IMG_20171004_140524.jpg
 • IMG_20171011_121859.jpg
 • IMG_20171011_121945.jpg
 • ob2.jpg
 • s1.jpg
 • s3.jpg
 • s5.jpg
 • s8.jpg
 • s33.jpg

Design by: www.diablodesign.eu