ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 

Αχλαδέας 3, 19013 Τηλ. 22910 36283 

 mail@dim-p-fokaias.att.sch.gr

Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φωκαίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Εγκρίνουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δημ. Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας  για το Σχολικό Έτος 2023-2024.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το (Άρθρο 37, Ν. 4692/2020/Α ́111) και την (Υ.Α. 13423/ΓΔ4/ΦΕΚ, 491/Β ́/9-2-2021) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Δείτε τον κανονισμό εδώ.

 

Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φωκαίας

Slider

 • 0000.jpg
 • 01.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 09.jpg
 • 009.jpg
 • 678.jpg
 • image.png
 • IMG_20171004_140455.jpg
 • IMG_20171004_140524.jpg
 • IMG_20171011_121859.jpg
 • IMG_20171011_121945.jpg
 • ob2.jpg
 • s1.jpg
 • s3.jpg
 • s5.jpg
 • s8.jpg
 • s33.jpg

Design by: www.diablodesign.eu