ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 

Αχλαδέας 3, 19013 Τηλ. 22910 36283 

 mail@dim-p-fokaias.att.sch.gr

Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φωκαίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4547/2018, ΦΕΚ Α΄ 102/14-06-2018.
 2. Την Υ.Α. 158733/ΓΔ4/24-09-2018, ΦΕΚ Β΄ 4299/27-09-2018.
 3. Το Ν. 4692 ΦΕΚ/Α΄ 111/12-6-2020.
 4. Την ΥΑ 13423/ΓΔ4/ΦΕΚ Β΄ 491/09-02-2021, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Το με Αρ. Πρωτ. Φ. 22/405 – 08/11/2022 αίτημα του Δημ. Παλαιάς Φώκαιας.

Εγκρίνουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δημ. Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας  για το Σχολικό Έτος 2022-2023.

 

Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φωκαίας

Slider

 • 0000.jpg
 • 01.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 09.jpg
 • 009.jpg
 • 678.jpg
 • image.png
 • IMG_20171004_140455.jpg
 • IMG_20171004_140524.jpg
 • IMG_20171011_121859.jpg
 • IMG_20171011_121945.jpg
 • ob2.jpg
 • s1.jpg
 • s3.jpg
 • s5.jpg
 • s8.jpg
 • s33.jpg

Design by: www.diablodesign.eu