ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 

Αχλαδέας 3, 19013 Τηλ. 22910 36283 

 mail@dim-p-fokaias.att.sch.gr

Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φωκαίας

 • Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές στην Πρώτη ( Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020 πραγματοποιούνται από 6 Μαΐου έως 20 Μαΐου 2019 καθημερινά από: 13:20 έως 14:00. Δεκτά γίνονται τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-01-2013 έως 31-12-2013


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:


α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. (Σύμφωνα με την Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο αναζητείται από την Σχολική μονάδα).
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια .
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5, ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) και την με αρ. πρωτ. Φ.4.Α/12548 απόφαση της Δ/ντριας Π.Ε. Ανατ. Αττικής.
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.
2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2019) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή. 

 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε την φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (πρόωρη υποδοχή 7:00-8:00 και αποχώρηση 15.00 ή 16.00) πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων ή βεβαίωση ανεργίας.

 

Καθορισμός σχολικών ορίων  Δημοτικού  Σχολείου  Π. Φώκαιας  

Στα όρια περιλαμβάνονται οι οδοί:
Λ. Σουνίου-Μ. Ασίας (ως όριο δε συμπεριλαμβάνεται) -Η. Βενέζη προς την πλευρά τη οδού Χίου- Γ. Μαλτέζου προς την πλευρά της οδού Μ. Ασίας - Δημοκρατίας (ως όριο δε συμπεριλαμβάνεται) Βρυούλων (ως όριο δε συμπεριλαμβάνεται) – Αθηνάς (ως όριο δε συμπεριλαμβάνεται)- ΠρώτηΌγδοη- Βρυούλων (ως όριο δε συμπεριλαμβάνεται)- Πειραιώς-περιοχή Θυμάρι (όλες οι οδοί) έως τα όρια του Δ. Λαυρεωτικής-Λ. Σουνίου- Λ. Σουνίου σε διασταύρωση με την οδό Μ. Ασίας (ως όριο δε συμπεριλαμβάνεται).

 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία.
Τηλέφωνο:22910 36283
Η Διευθύντρια 
Κοψολαίμη Ελένη

Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φωκαίας

Slider

 • 0000.jpg
 • 01.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 09.jpg
 • 009.jpg
 • 678.jpg
 • image.png
 • IMG_20171004_140455.jpg
 • IMG_20171004_140524.jpg
 • IMG_20171011_121859.jpg
 • IMG_20171011_121945.jpg
 • ob2.jpg
 • s1.jpg
 • s3.jpg
 • s5.jpg
 • s8.jpg
 • s33.jpg

Design by: www.diablodesign.eu